biuro@hegam.pl

Kontakt: (+48) 889 814 038

Plik do pobrania - Polityka prywatności HEGAM.pdf

Jakość podparta doświadczeniem.

Kotły C.O. i pompy ciepła tworzone z pasji.

Konta bankowe

PLN: PL84 1140 2004 0000 3802 8328 4728

 

EUR: PL89 1140 2004 0000 3112 2189 9370

 

USD: PL76 1140 2004 0000 3412 2189 9360

 

NUMER BIC: BREXPLPWMBK

Kontakt

Czynne: 8:00 - 16:00

biuro@hegam.pl

(+48) 889 814 038

Dane firmy:

P.P.U.H. "HEGAM"

ul. Mokra 1 

 

42-287 Kamienica

NIP: 575-187-18-15

42-287 Kamienica, ul. Mokra 1

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 - Hegam

Strona www stworzona z: Studio Reklamowe Prottivo.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HEGAM

Informacje – RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.P.U.H. „HEGAM” Kamil Gamza, ul. Mokra 1, 42-287 Kamienica.

 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. Art. 6 pkt.1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  2. Art. 6 pkt.1 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

  3. Art. 6 pkt.1 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Polityka cookies

 

Definicje:

 

Serwis – pod pojęciem serwisu rozumiemy stronę internetową hegam.pl

 

Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis hegam.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

 

Administrator – Administratorem danych osobowych jest P.P.U.H. „HEGAM” Kamil Gamza, ul. Mokra 1, 42-287 Kamienica.

 

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.

 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.hegam.pl (Strona WWW).

 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.

 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:

 • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;

 • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

 • prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników;

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 2. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.

 3. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.

 4. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

 5. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

 6. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 7. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

 8. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 9. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...explorer-delete-manage-cookies

 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.co...-data-and-privacy-microsoft-privacy

 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 2. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.