Pompy ciepła, kotły C.O.: 889 814 038 Kotły C.O.: 602 873 290

Pompy ciepła

Jak działa pompa ciepła?

dolne źródło ciepła (środowisko naturalne)

Pompa ciepła pobiera powietrze z zewnątrz. Czynnik chłodzący, krążący w pompie odbiera ciepło z pobranego powietrza.

pompa ciepła

Czynnik, który odebrał ciepło z powietrza trafia do sprężarki, gdzie jest podnoszone jego ciśnienie a tym samym podnosi się jego temperatura.
W wymienniku ciepła temperatura z czynnika oddawana jest wodzie krążącej w obiegu grzewczym domu.

system rozdziału i akumulacji ciepła (instalacja grzewcza budynku)

Ciepła woda trafia do instalacji grzewczej budynku.