Pompy ciepła, kotły C.O.: 889 814 038 Kotły C.O.: 602 873 290

Palnik retortowy EkoEnergia

PPalnik na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu 0-32 mm.

Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-32 mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na biopaliwach, t.j. pellety, zrębki i zboża. Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to tworzą spieki w palenisku.

Do konstrukcji podajnika wykorzystujemy żeliwo szare, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa sferoidalnego, wpływa to na zwiększenie odporności na korozję. Ma to ogromne znaczenie przy użytkowaniu różnej wilgotności paliw zawierających siarkę przyspieszając korozję. Zastosowanie żeliwa wpływa na zmniejszenie głośności pracy podajnika i wykazuje mniejszą tendencję do przekazywania drgań na pozostałe elementy kotła.