Pompy ciepła, kotły C.O.: 889 814 038 Kotły C.O.: 602 873 290

Palnik PellasX

Komora spalania zamontowana jest na czterech łożyskach, których umiejscowienie jest tak zaprojektowane, aby wykluczyć negatywny wpływ wysokiej temperatury oraz ułatwić ewentualną wymianę przy zredukowanych kosztach. Rotacja paleniska pozwala na samooczyszczanie z popiołu i minimalizuje konieczność obsługi urządzenia.

Metal, z którego wykonana jest komora spalania, ulega rozszerzalności cieplnej, czyli pod wpływem różnicy temperatur zmienia swoje gabaryty. Dzięki Systemowi Rury Kompensującej ta właściwość fizyczna nie jest problemem, a procesem, który nie powoduje blokad ani zacięć ruchu obrotowego – w trakcie pracy palnika rura osłonowa dostosowuje swoją długość do długości rury paleniskowej. W standardowych palnikach rotacyjnych pod wpływem wysokiej temperatury dochodzi do rozszerzenia wewnętrznej rury paleniskowej, co skutkuje zakleszczeniem mechanizmu obrotowego. Zwiększa efektywność procesu spalania oraz zapobiega utlenianiu elementów metalowych, które w rezultacie zużywają się wolniej.

Łopatki pomagają kierować powietrze dokładnie tam, gdzie zachodzi spalanie, blokując jego przepływ w pozostałych miejscach. Dzięki temu osiągamy dotychczas niemożliwą sprawność spalania oraz najwyższą, 5. klasę emisji spalin. Silnik napędzający pracę podajnika wewnętrznego oraz silnik sterujący pracą dmuchawy, dostarczającej powietrze do komory spalania zostały połączone w jedną jednostkę, wyposażoną w czujnik Halla. Pozwala to na precyzyjnie dozowanie paliwa i powietrza.

System dostarczania powietrza centralnie do komory spalania w celu podniesienia efektywności spalania i bezpieczeństwa. Powietrze zwiększa wirowanie płomienia, a zastosowanie zwężki Venturiego redukuje możliwość cofnięcia płomienia.