Kocioł centralnego ogrzewania TRADE-MAX

OPIS PRODUKTU:

Kocioł centralnego ogrzewania TRADE-MAX jest konstrukcją stalową wykonywaną techniką laserową na obrabiarkach CNC. Służy do górnego i dolnego spalania. Stale rosnące ceny węgla spowodowały, że jest to najbardziej uniwersalna konstrukcja pozwalająca na spalanie praktycznie każdego paliwa o dowolnej granulacji węgla, miału, drewna, trocin czy też mieszanek tych paliw z węglem.

Ta wersja kotła jest wyposażona w bardzo gruby i mocny ruszt żeliwny. Zastosowanie konstrukcji o poziomym przepływie spalin powoduje maksymalne wykorzystanie ciepła, a co za tym idzie kotły tego typu są oszczędne oraz mają dłuższy okres eksploatacji. Ta wersja kotła jest produkowana również z elektronicznym sterowaniem nadmuchu powietrza co pozwala bardzo precyzyjną regulację temperatury oraz zwiększa komfort użytkowania.

ZASTOSOWANIE:

Kotły centralnego ogrzewania TRADE-MAX znajdą zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewani oraz do podgrzewania wody użytkowej w bojlerach, budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz usługowych, w warsztatach.

Kotły centralnego ogrzewania TRADE-MAX należą do grupy stałopalnych kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania, grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego posiadających zabezpieczenia zgodne z wymogami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego.

Wyszczególnienie j.m.
moc namionowa KW 20 26 32
powierzchnia czynna kotła m2 2 2,4 3,0
sprawność cieplna % 83
wielkość powierzchni do ogrzania* m2 do 160 do 200 do 250
pojemność komory zasypowej kg 45 55 65
maksymalna temperatura wody oC 95
maksymalne ciśnienie robocze Mpa 0,2
czas spalania h 5-12
średnica czopucha mm 160
wymagany ciąg spalin Pa 20-25
wymiar króćca zasilania i powrotu 1,5
wysokość wymiennika mm 1300 1340 1340
szerokość wymiennika mm 480 480 480
głębokość wymiennika mm 600 700 700
waga kotła kg 234 268 281

* – należy uwzględnić stopień docieplenia budynku


Hit Counter provided by laptop reviews