Pompy ciepła, kotły C.O.: 889 814 038 Kotły C.O.: 602 873 290

Czyste powietrze

Celem Programu Czyste Powietrze pozostaje poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz partnerami:

Dowiedz się więcej o programie:

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Nowe źródło
ciepła

 • Pompa ciepła
 • Kocioł gazowy i przyłącze
 • Kocioł na pellet
 • Kocioł na ekogroszek
 • Ogrzewanie elektryczne

Modernizacja instalacji C.O

 • Montaż nowej instalacji
 • Grzejniki
 • Podłogówka
 • Termostaty
 • Kolektory słoneczne

Fotowoltaika

Zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja w kwocie 5.000 zł.

Wymiana

 • okien i drzwi balkonowych
 • drzwi zewnętrznych
 • bramy garażowej

Docieplenie

 • ścian zewnętrznych
 • dachu/stropodachu
 • stropu pod poddaszem
 • fundamentów
 • podłogi

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem istniejącego (oddanego do użytku) domu jednorodzinnego. W przypadku współwłasności konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli budynku.

POZIOMY I INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

W Programie Czyste Powietrze są 2 poziomy dofinansowania :
Możliwe kwoty dofinansowań w ramach Programu określają w sposób szczegółowy załączniki:

To i jeszcze więcej informacji o Programie Czyste Powietrze znajdziesz pod adresem:

www.czystepowietrze.gov.pl

Jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze? Masz pytania?

PROGRAMY GMINNE

Programy gminne w swoim założeniu są niskoemisyjne. Mogą z nich skorzystać uboższe gospodarstwa domowe. Można się starać o dofinansowanie nowego źródła ciepła, w zamian za likwidację urządzenia grzewczego niespełniającego standardów emisyjnych. Z zasady programy te są darmowe, niekiedy jednak gmina może poprosić ustanowić wniesienie wkładu własnego (w wysokości nie większej niż 10% wartości inwestycji). Czasami też jak wkład uznawana jest praca na rzecz gminy.

BENEFICJENCI PROGRAMU

Beneficjentem programu może zostać osoba, która:
Ustawa, o której mowa: USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W celu pozyskania wszelkich szczegółowych informacji warto się zgłosić do swojego urzędu gminy.